Piešinių albumas „Paišymas” (25 lapai)

Kazys Šimonis