Susikaupimo valanda. Ties prisiminimų briauna

Vincas Kisarauskas