Iš ciklo „Vilniaus universitetui 400 metų”

Joana Plikionytė-Bružienė