Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų 1932 m. absolventų ir dėstytojų fotografijų vinjetė

Boleslovas Savsenavičius (fotografas)