Neris

Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski)