Upelis

Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski)