Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825) / Stanisław Morawski; wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki | Keleri mano jaunystės metai Vilniuje (1818-1825)

Stanislovas Moravskis (Stanisław Morawski)