Wilno: piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych | Vilnius: penkiolikos fotografinių vaizdų rinkinys

Nepriskirtas