Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca: Wilno, październik 1937 / [przedm. Marjana Morelowskiego; oprac. katalogu i reprodukcje J. Bułhaka] | Pomirtinės Ferdinando Ruščico tapybos ir grafikos darbų parodos katalogas

Nepriskirtas