Dlaczego Ruszczyc „prestał malować

Janas Bulhakas (Jan Bułhak)