Chrzciciele Litwy: udział polskich Franciszkanów w nawracaniu ludu litewskiego | Lietuvos krikštijimas: lenkų pranciškonų indėlis atverčiant lietuvių tautą

Władysław Staich