Apsireiszkimai Swiete / ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta / aprasze Kazimieras Promykas

Kazimieras Promykas