Grovo Kyburg'o kelionė Lietuvona 1397 m. / lietuviškai išguldė J. Basanavičius (su D.L.K. Vitauto paveikslu)

Teodoras Narbutas