Piešinys vitražui „Kristijonas Donelaitis”

Stasys Ušinskas