Santaka prie Kauno

Leonardas Kazokas (Kazakevičius)