Między Niemnem a Dźwiną: ziemia Wileńska i Nowogrodzka/Tadeusz Łopalewski; przedmowę napisał Aleksander Prystor

Tadeusz Łopalewski