Lepelionių piliakanis Prienų rajone

Balys Buračas