Organizuojamojo Lietuvos žemės banko laikinis paliudijimas išduotas dr. Juliui Bielskiui

Nepriskirtas