Plakatas Nuo karo ugnies ir/bado maro/gelbėk mus Viešpatie!

Nepriskirtas