Lietuvos Brastos apsiaustis 1657 metų gegužės 11 dieną Lietuvos ir Lenkijos karo su Švedija metu

Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas