Vilna Lithvaniae Metropolis [Vilniaus miesto veduta]

Georg Braun (leidėjas)