9 linoraižinių rinkinys

Teodoras Kazimieras Valaitis