Jūrų vėpliai. Prano Juozapo žemė. Iš ciklo „Dingusių poliarinių ekspedicijų pėdsakais“

Juozas Kazlauskas