Baltoji tyla. Iš ciklo „Arkties atradėjų keliais“

Juozas Kazlauskas