Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse)

Povilas Ričardas Vaitiekūnas