Karikatūra iš žurnalo Ant politikos laktų

Adomas Varnas