Lietuviškas peizažas su skalbėja

Pranas Domšaitis