Peizažas su sodyba

Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė