Upės peizažas

Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski)