Prie upės | Parke (dvipusė akvarelė)

Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus