Peizažas su kryžiumi

Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus