Ankstyvas sniegas (Neris)

Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski)