Mėmelio ir Tilžės apskričių žemėlapis su Gumbinės miesto planu | Plan von der in Lithauen neu angelegten Stadt Gumbinnen

Johann Friedrich Betgen