Imperatoriškojo Aničkino dvaro parkas | Садъ Императорскаго Аничковскаго дворца

Juozapas Kamarauskas