Lietuvos peizažas – Kulautuvos apylinkės

Antanas Žmuidzinavičius