1980–1985 m. piešinių, eskizų ir užrašų archyvas

Rimvidas Jankauskas (Kampas)