Vakaro šešėlis

Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė