Žmogus, ugnikalnis ir Grįžulo ratai

Petras Repšys