Nuėmimas nuo kryžiaus

Vytautas Kazimieras Jonynas