Iliustracija J. Biliūno apysakai „Liūdna pasaka”: Kiek ponų, kokie gražūs!

Mečislovas Bulaka