Natiurmortas su Rūpintojėliu ir alaviniais kareivėliais

Mečislovas Bulaka