Išvyka garlaiviu Neries upe

Lili Janina Paškauskaitė