Iš ciklo „Nemuno krašto žmonės“ Aktas

Zenonas Varnauskas