Vytautas Didysis. Bareljefo projektas

Mstislavas Dobužinskis