Šv. Kazimiero bažnyčia iš kiemo pusės

Audrius Puipa