Kalnai. Iš ciklo „Tolimieji Rytai”

Stasys Krasauskas