Oi, giria, giria, žalia girelė / pilna drabnų paukštelių

Jonas Kuzminskis