Scenografijos projektas spektakliui „Radvila Perkūnas“. Scena prie Aušros Vartų

Mstislavas Dobužinskis