Ledonešis Neryje

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)