Valtys prie Nemuno

Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski)